HOME - Disclaimer

  • 0 Product(en) € 0,00

    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

nl en

Disclaimer

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V-Pro BV.
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden vooraf inlichtingen in te winnen.
De informatie op de site (met inbegrip van de tekst van deze disclaimer) wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. V-Pro BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
V-Pro BV  wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van deze website van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie.
 

 
COOKIES: Door op 'Akkoord’ te klikken worden cookies geplaats. Klik je op 'Niet akkoord', dan worden geen cookies geplaatst, maar kan onze website wel gebruikt worden.